Regulamin

1. Niniejszy regulamin jest obowiązkowym dokumentem, z którym Klient  ma obowiązek zapoznać się przed wykonaniem sesji zdjęciowej. Zapisanie się na sesję jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Nieprzeczytanie tego dokumentu nie zwalnia Klienta z jego przestrzegania.

2. Po rezerwacji terminu sesji klient ma trzy dni na dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 100 zł na numer konta: 02102052420000200201529924 Tytułem: Zadatek, Imię i nazwisko. W przeciwnym wypadku zakładam, że Klient rezygnuje z sesji. Zadatek w przypadku nieodbytej   sesji przepada, w sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu sesji.

3. Fotograf wykonuje sesje w swoim studio, w Siechnicach bądź plenerze w okolicach studia, który wcześniej ustala z Klientem. Nie ma możliwości dojazdu do Klienta powyżej 15 km, chyba że strony ustalą inaczej (m.in ustalą dopłatę za dojazd).

4. Płatność za sesję zdjęciową odbywa się w dniu wykonania sesji - gotówką lub po dokonaniu wyboru zdjęć - przelewem.

5. Zdjęcia przekazywane są w formie cyfrowej oraz papierowej w formacie 15 × 23.

6. W ciągu 7 dni od sesji Fotograf przekaże zdjęcia Klientowi do wyboru.

7. Klient otrzymuje surowe zdjęcia mailem, za pomocą systemu Mafelo, z których wybiera w przeciągu 7 dni te, które mają zostać poddane obróbce.

8. Nie ma możliwości otrzymania nieobrobionych ujęć.

9. Zgodnie z prawem autorskim zakazuje się ingerencji w wygląd fotografii, np. nakładanie filtrów, przeróbki graficznej pod rygorem kary finansowej w wysokości 2000 zł.

10. Rezerwując sesję u Nadine Turner Photography, zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje założenia pracy fotografa, czyli sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć, poczucie estetyki oraz prezentowany w portfolio styl. Nie ma możliwości reklamacji ujęć w oparciu o wymienione aspekty. Proszę o dokładne zapoznanie się z moim portfolio. Zastrzegam, że każda z sesji różni się od siebie, a zmiany te wynikają z różnych warunków plenerowych (miejsca, oświetlenia, pory dnia oraz roku), miejsca sesji studyjnej, od ilości osób biorących udział w sesji, indywidualnych cech wyglądu osób fotografowanych.

11. Udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć w celach zarobkowych/komercyjnych bez mojej zgody jest zakazane.

12. Klient ma prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji, poza pakietem do 2 miesięcy po wykonaniu usługi wg aktualnego cennika.

13. Fotograf przechowuje zdjęcia z sesji na dysku przez 2 miesiące od momentu otrzymania ich przez Klienta. Zaleca się zapisanie zdjęć i wykonanie kopii na dowolnym nośniku.

14. Nagrywanie filmów, wykonywanie zdjęć przez osoby uczestniczące w sesji jest ZABRONIONE, chyba, że strony ustalą inaczej.

15. Czas oczekiwania na gotowe zdjęcia to około 21 dni roboczych  od daty wybrania zdjęć przez Klienta. Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu z powodów losowych lub np. czasu urlopowego. Jednocześnie zaznaczam, że dokładam wszelkich starań, aby zdjęcia oddać najszybciej jak to możliwe.

16. Fotograf zastrzega sobie prawo do przełożenia sesji w przypadku zdarzeń losowych takich jak np. choroba.